Convenantclubs

Naam vereniging, plaats, vanaf

Internet adres

1. FC Kleve, Duitsland, nov 2012

Spero, Apeldoorn, aug 2011

AGOVV, Apeldoorn, okt 2010

DOVO, Veenendaal, nov 2012

DTS '35, Ede, okt 2010

DVS '33 Ermelo, Ermelo, sep 2007

DVV, Duiven, okt 2010

ESA, Arnhem, apr 2013

SML, Arnhem, okt 2010

Roda '46, Leusden, jul 2013

http://www.1fc-kleve.de

http://www.svspero.nl/

http://www.agovv.nl/

http://www.dovo.nl/

http://www.dtsede.nl

http://www.dvs33.nl

http://www.dvvduiven.nl

http://www.esa-rijkerswoerd.nl

http://www.smlarnhem.nl

http://www.roda46.nl

 


2016-07-15: Spero vernieuwt convenant met Vitesse

Vitesse en convenantclub SV Spero ondertekenden woensdag 13 juli een nieuw convenant. Het convenant tussen Vitesse en de club uit Elst heeft een looptijd van twee jaar. Hiermee wordt de samenwerking, die al bestaat sinds 2011, voorgezet. Joost de Wit, algemeen directeur Vitesse: “We zijn erg blij dat we het convenant met Spero hebben verlengd. De club ondersteunt ons bij de opleiding en scouting van jonge spelers. Wij hechten waarde aan de passie en energie waarmee er bij Spero wordt gewerkt.” Fons van Lith, voorzitter van SV Spero: “De band met een betaald voetbal organisatie heeft een positieve uitstraling voor een club als Spero. Spero is dan ook blij met de vernieuwing van het convenant met Vitesse en heeft er vertrouwen in dat het een wezenlijke bijdrage zal leveren aan de verdere verbetering van de jeugdopleiding van Spero en de zichtbaarheid van Vitesse in Elst".

Vorige maand verlengde Vitesse de aflopende contracten van de vijf convenantclubs SML (Arnhem), Roda’46 (Leusden), DVS’33 (Ermelo), DVV (Duiven) en DTS’35 (Ede). Ook zij tekenden een overeenkomst voor twee jaar. De convenantcontracten met De Bataven (Gendt), vv DOVO (Veenendaal), ESA (Arnhem) en WSV (Apeldoorn) lopen nog door. Ook met het Duitse 1. FC Kleve werkt Vitesse samen.

Vanaf 1 augustus 2016 gaat Mike Vreekamp, tevens oud jeugdspeler van Vitesse en huidig speler bij tweede divisie club FC Lienden, de rol van coördinator Vitesse Voetbalschool vervullen. Daarmee neemt Vreekamp ook de coördinatie convenantclubs op zich en wordt hij de verbindende factor tussen Vitesse en de convenantclubs.

Bron: www.svspero.nl
 


2013-06-24: Samenwerking tussen Roda '46 en Vitesse

Het Technisch Team heeft in samenspraak met het Algemeen Bestuur besloten met ingang van het nieuwe seizoen een samenwerking/convenant aan te gaan met Vitesse.

Roda '46 en Vitesse hebben al jarenlang een goede relatie. De afgelopen jaren hebben meerdere jeugdspelers de overstap gemaakt naar de Arnhemse profclub. Vitesse is de laatste jaren een vaste deelnemer op het Internationaal Jeugdtoernooi van Roda '46 en regelmatig worden er oefenwedstrijden gespeeld tussen (jeugd)teams van Roda '46 en Vitesse. Met het aangaan van een convenant willen beide partijen hun samenwerking verder intensiveren.

Roda '46 is na DTS '35 (Ede), DVS '33 (Ermelo), SML (Arnhem), DVV (Duiven), SV Spero (Elst), DOVO (Veenendaal), AGOVV (Apeldoorn), ESA (Arnhem) en het Duitse 1. FC Kleve inmiddels de tiende zogenaamde convenantpartner van Vitesse. Deze gelijkgestemde verenigingen, met jeugd op minimaal hoofdklasseniveau, vormen volgens Vitesse de pijlers in de regio (Groot Arnhem) om het (jeugd)voetbal te ondersteunen en beter in beeld te krijgen. De basis van de convenantovereenkomst is in het algemeen het ondersteunen van het technische kader en het verder ontwikkelen van het jeugdvoetbal in de regio.

Een van de speerpunten van de convenantpartners is het versterken van de voetbaltechnische organisatie van Roda '46. Daarbij valt onder meer te denken aan het opleiden en begeleiden van de trainers en de scouting. Jeugdtrainers van de convenantclubs krijgen bijvoorbeeld exclusief de mogelijkheid om stage te lopen bij de Vitesse Voetbal Academie. Het uitwisselen van informatie en kennis over organisatorische aspecten met de andere convenantpartners van Vitesse versterkt de samenwerking eveneens. Vitesse organiseert in het kader van de samenwerking iedere twee tot drie maanden kaderavonden met als doel leren van elkaar om het technisch kader te blijven ontwikkelen. Primair heeft de samenwerking als doel om de jeugdopleidingen van de convenantpartners op hoog niveau te laten functioneren. Anderzijds informeren de convenantpartners Vitesse over talenten en de mate van progressie die deze talenten boeken.

Begin volgend seizoen zal de samenwerkingsovereenkomst officieel worden ondertekend en zal een convenantbord worden verkregen, die een prominente plaats zal krijgen in de kantine.<br />

De samenwerking wordt in eerste instantie voor de duur van een seizoen aangegaan. Na het seizoen 2013/2014 zal de samenwerking worden geëvalueerd.

Bron: www.roda46.nl


2013-04-01: Vitesse en ESA sluiten convenant

Vitesse en ESA zijn per 1 april 2013 een samenwerking met elkaar aangegaan. ESA is hiermee na DTS’35, DVS ‘33, SML, DVV, Spero, DOVO, AGOVV en het Duitse 1. FC Kleve de negende convenantpartner van Vitesse. Het contract duurt tot aan het einde van het seizoen 2014|2015.
Eén van de speerpunten van de convenantpartners is het versterken van de organisatie. Vitesse gaat ESA hierbij ondersteunen, met name waar het de voetbaltechnische organisatie betreft. Daarbij valt te denken aan het opleiden en begeleiden van trainers. Het uitwisselen van informatie en kennis over organisatorische aspecten met de andere convenantpartners van Vitesse versterkt de samenwerking eveneens. 

Vitesse organiseert in het kader van de samenwerking jaarlijks kaderavonden met als doel leren van elkaar om het technisch kader te blijven ontwikkelen. Primair heeft de samenwerking als doel om de jeugdopleidingen van de convenantpartners op hoog niveau te laten functioneren. Anderzijds informeren de convenantpartners Vitesse over talenten en de mate van progressie die deze talenten boeken.

Harrald Stelder (convenant coördinator Vitesse): “ESA is als Arnhemse club een aantrekkelijke convenantpartner. Dat de jeugd op hoog niveau speelt heeft meegewogen in de onderhandeling. Hoewel ESA een tijd met FC Twente heeft samengewerkt, kiest de Arnhemse club vol overtuiging voor Vitesse. We hebben veel vertrouwen in een langdurige en succesvolle samenwerking.”

Bron: www.esa-rijkerswoerd.nl


2012-11-11: DOVO en 1. FC Kleve nieuwe convenantpartners

DOVO uit Veenendaal en 1. FC Kleve uit Kleve (Duitsland), gaan met ingang van 11 november een samenwerking met Vitesse aan. DOVO en 1. FC Kleve zijn hiermee na DTS’35, DVS ‘33, SML, DVV, Spero en AGOVV respectievelijk de zevende en achtste convenantpartner van Vitesse. Het contract heeft een duur van tweeënhalf jaar.

Eén van de speerpunten van de convenantpartners is het versterken van de organisatie. Vitesse gaat de nieuwe convenantpartners hierbij ondersteunen, met name waar het de voetbaltechnische organisatie betreft. Daarbij valt te denken aan het opleiden en begeleiden van trainers. Het uitwisselen van informatie en kennis over organisatorische aspecten met de andere convenantpartners van Vitesse versterkt de samenwerking eveneens.

Vitesse organiseert in het kader van de samenwerking jaarlijks kaderavonden met als doel leren van elkaar om het technisch kader te blijven ontwikkelen. Jeugdtrainers van de convenantclubs krijgen exclusief de mogelijkheid om stage te lopen bij de Vitesse Voetbal Academie. Primair heeft de samenwerking als doel om de jeugdopleidingen van de convenantpartners op hoog niveau te laten functioneren. Anderzijds informeren de convenantpartners Vitesse over talenten en de mate van progressie die deze talenten boeken.

Harrald Stelder (convenant coördinator Vitesse): “Met de omvang en het niveau van de jeugdopleiding van DOVO is de club voor ons een aantrekkelijke convenantpartner. Met het Duitse 1. FC Kleve gaat Vitesse voor het eerst een convenant aan met een club buiten de landsgrenzen. Een unieke combinatie. Op deze manier hopen we meer binding te krijgen met deze regio. We hebben veel vertrouwen in een vruchtbare samenwerking.”

Bron: www.vitesse.nl


2011-05-19: Vitesse en Spero gaan samenwerken

Betaald Voetbal Organisatie Vitesse uit Arnhem en Sport Vereniging Spero uit Elst, Overbetuwe gaan met ingang van 1 augustus 2011 een samenwerking aan. Spero is hiermee na DTS ’35 Ede, DVS '33 Ermelo, SML Arnhem, DVV Duiven en AGOVV Apeldoorn de zesde convenantpartner van Vitesse.

Spero heeft als één van de speerpunten het verbeteren van de organisatie. Vitesse gaat Spero hierbij ondersteunen, met name waar het de voetbaltechnische organisatie betreft. Daarbij valt te denken aan opleiding en begeleiding van trainers. Ook de uitwisseling van informatie en kennis over organisatorische aspecten tussen andere convenantpartners van Vitesse is door de samenwerking mogelijk.

Spero ondersteunt Vitesse bij de opleiding en scouting van jeugdspelers, met name in de leeftijdsgroep tot 12 jaar. Enerzijds gebeurt dit doordat Vitesse talenten in die leeftijdsgroep bij Spero laat “rijpen”, anderzijds doordat Spero Vitesse informeert over talenten in de beoogde leeftijdsgroep en de mate van progressie die deze talenten boeken.

Harrald Stelder (convenant coördinator Vitesse): “Spero zit op de zuidgrens van ons geografische aandachtsgebied. Met de omvang en het niveau van Spero, met name van de jeugdelftallen, is Spero voor ons een aantrekkelijke convenantpartner. We hebben dan ook veel vertrouwen in een vruchtbare samenwerking.”

Ronald Volmeijer (bestuurslid Spero): “Van de contacten die we hebben is Vitesse het meest concreet in hetgeen van een samenwerking mag worden verwacht. Met name op het organisatorische gebied denken we als Spero veel van Vitesse te kunnen leren. Dat verwachten we eveneens van de contacten met andere convenant verenigingen. De ondertekening van dit convenant is een volgende belangrijke stap in de ontwikkeling van onze club.”

Bron: www.vitesse.nl


2010-10-28: Vitesse en amateurclubs tekenen convenanten in GelreDome

Woensdagavond 27 oktober, voorafgaand aan de wedstrijd Vitesse - PSV, hebben Vitesse en een aantal amateurverenigingen de convenanten voor een samenwerking ondertekend. Op het gebied van scouting en en opleiding van jeugdspelers zal de komende jaren worden samengewerkt met AGOVV Apeldoorn, DTS '35 (Ede), DVV Duiven, SML uit Arnhem en het Ermelose DVS'33.

Plaats van handeling was het sfeervolle Vitesse Home of History in GelreDome. Vertegenwoordigers van de amateurclubs waren aanwezig om samen met stafleden en directie van Vitesse de samenwerking een feestelijke start te geven. Na een gezellige ontvangst nam technisch directeur van Vitesse, Ted van Leeuwen, het woord. Van Leeuwen roemde de unieke positie die het Nederlandse voetbal in de wereld inneemt, met name door de uitstekende infrastructuur, zowel in prof- als amateurvoetbal. Ook werd er nog eens duidelijk gemaakt waarom een goede samenwerking met amateurclubs zo van belang is: "Het runnen van een voetbalclub draait hoe je het wendt of keert, om het hebben van goede spelers. Dat geldt zowel voor amateurvoetbal als profvoetbal. Zonder basis is er ook geen top. Amateurverenigingen kunnen andersom ook weer profiteren van de populariteit van het profvoetbal, door de aanmeldingen van jeugdspelers." De convenanten zijn niet zomaar een intentieverklaring. Vitesse ziet de convenantclubs als de pijlers onder het (jeugd)beleid. Deze samenwerking beperkt zich niet tot het voetbaltechnische vlak, ook op het organisatorische vlak wordt samengewerkt: convenantclubs hebben onder meer de mogelijkheid om sprekers vanuit Vitesse op hun sponsoravonden te gast te hebben.

Na de presentatie van Ted van Leeuwen was het de beurt aan algemeen directeur Paul van der Kraan. De beleidsmaker drukte de clubs op het hart om zoveel mogelijk aan de slag te gaan met de punten uit het convenant om optimaal te kunnen profiteren van de samenwerking. Ook sprak hij de intentie uit om voor de amateurverenigingen méér te gaan betekenen en hij beperkte zich daarin niet uitsluitend tot de inhoud van het convenant. Na de toespraak van Paul van der Kraan was het tijd om de convenanten te gaan ondertekenen. Van iedere vereniging waren 2 bestuursleden aanwezig die tekenden voor de samenwerking voor de duur van minimaal 3 seizoenen. Namens Vitesse tekende algemeen directeur Paul van der Kraan.

De ondertekening werd afgesloten met een groepsfoto, waarna de avond vervolgd werd met het gezamenlijk bekijken van de wedstrijd Vitesse-PSV. Davy Pröpper, Marco van Ginkel, Eloy Room en Alexander Büttner kwamen als oud-academiespelers in actie. Wiljan Pluim zat 90 minuten op de bank.

 


Vooraf al een gezellige sfeer in het Home of History.


Vertegenwoordigers van diverse verenigingen luisteren aandachtig naar Ted van Leeuwen.


Algemeen directeur Paul van der Kraan aan het woord. Op de achtergrond onder meer de kampioensschalen van landskampioenschappen van de Vitesse Voetbal Academie.


Elke pagina moet geparafeerd worden, 2 exemplaren.


De sympathieke Ermeloërs van DVS'33 hebben hun eigen DVS-jenever meegebracht als relatiegeschenk.
Ook Paul van der Kraan kijkt met plezier vooruit op de samenwerking met de verenigingen.


Een convenant is een hard document, maar het gaat ook vooral om de menselijke kant van de samenwerking: hier bezegeld met een ferme handdruk.


Groepsfoto met vertegenwoordigers van de verenigingen, algemeen directeur Paul van der Kraan, hoofd jeugdopleiding Gerry Hamstra, hoofd jeugdscouting Toon Hartemink en Vitesse/AGOVV O.12/D2-trainer Harrald Stelder.
 

2010-04-29: SML wordt ‘steunpunt’ van Vitesse na instemming clubbestuur

ARNHEM – Onder Van Hintum vaart de club een nieuwe koers om vergaande samenwerking tot stand te brengen; clubs worden zogenaamde steunpunten van Vitesse. Vitesse sloot in 2009 als eerste een convenant met DVS’33 uit Ermelo. Verschillende clubs hebben zich nu zelf gemeld bij de profs om aan te geven dat ook zij belangstelling hebben. Voor Vitesse zijn ESA en SML interessant omdat de jeugdelftallen op landelijk (tweede en derde divisie) of minimaal hoofdklasseniveau spelen. SML promoveerde het voorbije weekeinde met de C1 (naar tweede divisie) en de D1 (derde divisie).

SML wordt steunpunt van Vitesse. Daarmee is de Arnhemse amateurvoetbalclub de eerste uit de stad die een samenwerkingsverband met de profs sluit. Het bestuur van SML is akkoord. Er moet van Vitessezijde nog wel een handtekening onder het conve nantvoorstel.

Met de samenwerking krijgt Vitesse een eerste optie op de voetbaltalenten van SML. In het voortra­ject mogen de beste voetballertjes bij de Arnhemse profs meetrainen. Het bestuur van de Arnhemse derdeklasser heeft wel een restrictie ingebracht. „Niet meer dan twee spelers per leeftijdsgroep in één seizoen naar Vitesse”, aldus voorzitter Martin Vedder van SML. Daarmee wil de club voorkomen dat de succesvolle eigen jeugdelftallen worden uitgehold.

Vitesse zal SML onder meer onder steuning bieden bij trainingen of het opleiden van trainers. Ook krijgt de club kaartjes voor thuis duels van de profs. Naast SML heeft Vitesse oriënterende gesprekken gevoerd met ESA. Vitesse is onder technisch directeur Marc van Hintum bezig met een inhaalslag.

Bron: de Gelderlander


Convenant Vitesse/AGOVV en DVS '33 Ermelo

Na uitgebreid overleg werd vorig jaar (2007) in Gelredome het convenant tussen Vitesse/AGOVV en DVS ’33 ondertekend. In het convenant zijn de werkafspraken tussen Vitesse/AGOVV en DVS '33 vastgelegd. Hoofd jeugdscouting Sjaak van den Helder is verheugd met de formalisering van de samenwerking: "Het is belangrijk verantwoord om te gaan met jeugdige talenten. Daarom wilde Vitesse/AGOVV de procesbeschrijving van hoe een en ander in zijn werk gaat wanneer een talent bij een amateurclub gescout wordt vastleggen. Niet alleen voor een eenduidige manier van werken van onze 25 jeugdscouts, maar vooral ook voor een optimale en verantwoorde manier van samenwerken met amateurclubs. Met DVS '33 werken wij al jaren op een professionele manier samen. Daarom is het logisch dat wij dit convenant als eerste met hen gaan afsluiten."

Van den Helder sluit niet uit dat er met meer amauteurverenigingen convenanten worden gesloten. "Maar we doen dat niet zomaar met iedere club. Het gaat erom dat de betreffende clubs de eigen organisatie goed voor elkaar hebben en een (jeugd) beleid voeren waar wij ons mee willen associëren."

Voor Vitesse/AGOVV is DVS ’33 interessant vanwege het niveau waar de club met haar jeugdteams speelt. Met D1 en A1 op 2e divisie- en B1 en C1 op 3e divisieniveau, speelt de Ermelose club binnen de regio op het hoogste niveau. Spelers van DVS ’33 krijgen door de samenwerking meer kansen hun voetbaltalent optimaal te ontwikkelen en zodoende hun grenzen van hun prestatievermogen te bereiken.

Voor DVS ’33 biedt de samenwerking mogelijkheden voor de totale jeugdafdeling. Bij activiteiten van de Ermelose club zullen mensen van Vitesse worden ingezet. Er komen avonden voor het volledige trainers- en leiderskader waarbij mensen van Vitesse/AGOVV een kennisuitwisseling verzorgen.

Verder zijn mogelijkheden voor jeugdleden. Zij kunnen wedstrijden van Vitesse bezoeken, deelnemen aan een stadiondag, deelnemen aan talentendagen en onderlinge wedstrijden tegen de jeugd van Vitesse/AGOVV spelen.

Bovendien wil DVS ’33 zich doorontwikkelen wat de opleiding betreft. Daarbij kan en wil Vitesse/AGOVV waar nodig/gewenst een rol spelen.

Het convenant tussen Vitesse/AGOVV en DVS '33 draagt de goedkeuring van de KNVB.